Konkurs

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół pod nazwą

Szkoła wolna od dyskryminacji

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 15 września 2016 r. do 15 marca 2017 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają tytuły „Szkoła wolna od dyskryminacji” i dyplomy honorowe.

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji.
 2. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Szkoła wolna od dyskryminacji” jest uzyskanie co najmniej 80 % punktów za 7 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu:

 1. Przygotowanie i wprowadzenie zasad równego traktowania w szkole – szkolny kodeks równego traktowania. Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac pisemnych przesłanych do jury konkursu.
 2. Jakie formy dyskryminacji mają/miały miejsce w Waszej szkole i jakie działania zostały podjęte w celu ich eliminacji? Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu.
 3. Przygotowanie scenek mających na celu wskazanie, jak należy reagować na różne formy dyskryminacji. Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac pisemnych/plastycznych, zdjęć, filmików przesłanych do jury konkursu.
 4. Edukacja antydyskryminacyjna w szkole. Przeprowadzenie pogadanki ogólnoszkolnej lub klasowej pogadanki. Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu.
 5. Przygotowanie plakatu pod hasłem – stop dyskryminacji w szkole. Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 6. Przeprowadzenie anonimowej ankiety wśród uczniów nt. dyskryminacji w szkole. Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac pisemnych przesłanych do jury konkursu.
 7. Zgłoszenie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Szkoła wolna od dyskryminacji”, który w okresie od 15.09.2016 r. do 15.12.2016 r. przeprowadzi w formule e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. (zadanie obowiązkowe)

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 15 września 2016 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie dyrektorzy szkół, nauczyciele, rady pedagogiczne, komitety rodzicielskie oraz uczniowie.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę należy przesyłać przez stronę internetową konkursy.spe.edu.pl do dnia 15 marca 2017 r.
 • Adres jury konkursu „Szkoła wolna od dyskryminacji” Al. Jerozolimskie 151, lokal 2222, 02-326 Warszawa, e-mail: sekretariat@stopdyskryminacji.pl
 • Zgłoszenia szkół do konkursu należy przesyłać wraz ze zgłoszeniem udziału w kursie w terminie do 15 września 2016 r.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *